Tillbaka
Typsnittet BODEBECK är nu
lanserat. En öppen antikvastil som finns i fem vikter. Tyska typsnittsförlaget LinoType
marknadsför. Alla varianter
kan ses i sin helhet på deras hemsida www.linotype.com
/93490/bodebeck-family.html

Stilen säljs också av svenska Matton www.matton.se/index.
php?what=fonts