Logotyp för
Stadsparksbadet i Borås
Jag valde att göra Stadsparksbadets logotyp med vågor (som en glad mun). Den typografiska lösningen blev en rundad variant av typsnittet Helvetica.