Logotyp för
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Konstmuseums pampiga byggnad med de sju valven var utgångspunkten för mitt symbolförslag. Jag ville ha klassisk tidlös typografi och valde ett typsnitt inspirerat av den romerska majuskeln med något justerade bokstäver /se också utvik under Grafiska profilprogram/.