Logotyp för
Chalmers industriteknik

/Årsredovisning med
3-dimensionell logo/

Stiftelsen Chalmers Industriteknik är bildad av Chalmers (CTH) och arbetar med att främja samverkan mellan näringsliv och högskola. Logotypen har en röd markerad i-prick för att markera i som i idé.