Kalligrafiskt
snabel-a
Jag tyckte att det fanns en spännande motsättning i att göra detta datatecken med tusch och pensel. Fanns med i amerikanska kalligrafitidskriften Letters Arts Revue´s höstnummer 2003.