Västra
Götalandsregionen

/visitkort/

/exempel på treradersuppställning/

Förutom symbol och logotyp
så gjorde jag den hierarkiska
uppbyggnaden av logotypen.
Regler och riktlinjer för hur
logotypen skall användas.
Jag tog också fram tilläggs-
typografin Frutiger (annon-
ser) och gjorde mallar för
hustrycksaker.