Logotyp och grafisk profil
för The Swedish Club

Havsguden Poseidons son Triton är utgångspunkten för min symbol och logotyp för Sveriges ångfartygs assurans-
förening The Swedish Club.
En grafisk manual med regler och riktlinjer för logotypen ingick också i uppdraget.