Logotyp för
Mullsjö folkhögskola
I programförklaringen för
Mullsjö folkhögskola sätts
människan i centrum. Det
har också varit min utgångs-
punkt vid framtagningen av
ny logotyp. Gjorde också en profilmanual. Logotypen finns
i två uppställningar.