Konstvandringen Södra Bohuslän
För att förklara den nya
logotypen för Konstvandringens
medlemmar gjorde jag denna
stegvisa uppställning.