Herbert Blomstedt Collection
Ex Libris för den stora
boksamling som Herbert
Blomstedt donerat till
Göteborgs Universitets-
bibliotek. Två storlekar.